ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 21, 2009

ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു